Leki Nootropowe – Noopept

Istnieje bliski związek pomiędzy zdrowiem człowieka, długością i jakością jego życia, a charakterystyką jego odżywiania się. Do normalnego funkcjonowania komórek organizmu niezbędnych jest wiele mikroskładników, których część może być dostarczana w postaci suplementów diety na przykład w sytuacji, kiedy nie są one dostarczone w odpowiedniej ilości wraz z pożywieniem.

W obecnych czasach mamy co raz mniej czasu, aby zadbać o skład posiłków, a dodatkowo co raz częściej decydujemy się na żywność typu „fast food”, których jakość i wartość odżywcza pozostawia wiele do życzenia. Od lipca 2003 państwa UE, w tym i Polska, zobowiązane są do przestrzegania prawa unijnego, które określa, jakie witaminy i składniki mineralne mogą być stosowane do produkcji suplementów, a także w jakiej postaci i formie można te suplementy wytwarzać i sprzedawać. Suplementy diety mają być także odpowiednio oznakowane i przechowywane, a dystrybutorzy muszą spełniać wymagania niezbędne do nabycia prawa do obrotu tego typu środkami.

Wśród całej gamy dostępnych na rynku specyfików możemy znaleźć nie tylko preparaty zawierające witaminy, minerały, aminokwasy, białka, ekstrakty roślinne, koenzymy czy błonnik wpływające na ogólną witalność człowieka, ale także, wykazujące bardziej ukierunkowane działanie, takie jak leki nootropowe. Leki te nazywane także prokognitywnymi lub oznaczane skrótem ATC N06 są zróżnicowanymi pod względem budowy chemicznej oraz mechanizmów działania grupą leków, których cechą wspólną jest stymulowanie przemiany materii ośrodkowego układu nerwowego. Takie działanie wywołuje aktywizację niektórych procesów psychicznych, takich jak poziom świadomości lub zjawiska związane z zapamiętywaniem. Pacjenci, u których zdiagnozowano zaburzenia świadomości pochodzenia metabolicznego, zespoły organiczne (udary, guzy, zabiegi operacyjne mózgu, zatrucia oraz choroby neurodegeneracyjne prowadzące do otępienia) lub osoby po przebytych urazach głowy lub stanach zapalnych ośrodkowego układu nerwowego często wymagają zastosowania tego typu leków w celu zdopingowania mózgu do szybszej rekonwalescencji. Wskazaniami do podawania leków nootropowych są także osoby niepełnosprawne umysłowo. Skuteczność opisywanych leków jest różna w zależności od stadium zaburzenia i im kuracja jest wcześniej rozpoczęta, tym efekt będzie większy.

Jednym z przedstawicieli w tej grupie leków jest Noopept. Wstępne badania pozwoliły na stwierdzenie, że jest on równie skuteczny w o wiele mniejszych dawkach substancji czynnej, niż pozostałe leki w tej grupie. Polepsza on między innymi metabolizm glukozy niezbędnej do odżywiania tkanek mózgu oraz zwiększa ilość tlenu dostarczanego do tego narządu. Ponadto poprawia krążenie krwi, a dzięki temu:

 •  polepsza pamięć,
 • przyspiesza naukę,
 • zwiększa koncentrację,
 • usprawnia pracę umysłu,
 • poprawia jakość snu,
 • wzmaga regenerację umysłu,
 • zwiększa szybkość uczenia się,
 • ułatwia odtwarzanie informacji,
 • zmniejsza niepokój,
 • zmniejsza drażliwość,
 • działa przeciwlękowo.

Noopept daje niesamowite efekty w regeneracji mózgu, nawet już od pierwszej dawki. Pomaga w prawidłowym odżywieniu mózgu, ma działanie neuroprotekcyjne oraz przeciwlękowe, psychostymulujące oraz poprawiające jakość snu. Jest niedawnym odkryciem farmaceutycznym, badania potwierdzają jego skuteczność. Szeroko rozpowszechnionych na rynkach Wielkiej Brytanii, USA i Rosji, gdzie jest często przepisywanym lekiem. W Polsce nie ma statusu leku, nie wymaga recepty. Jest rewelacyjnym sposobem na poprawę kondycji mózgu!

Rodzaje substancji nootropowych – krotki przewodnik

Dopingować mózg można na wiele sposobów. Zaczynając od prostej suplementacji, odstawienia alkoholu, wyrównania rytmu snu itp., przez środki działające na organizm długofalowo, aż po doraźne, silne psychostymulanty. Podział, który przedstawię, jest umowny, ale powinien pokazać najprostszą drogę w dopingu.

Suplementy

Ta kategoria jest najbezpieczniejsza w używaniu, często stanowi podstawę do dalszego dopingu.
Obejmuje: witaminy, minerały, ekstrakty, przyprawy, zioła, środki dostępne w aptece bez recepty (gingko, gotu kola itp.), z wykluczeniem stymulantów doraźnych jak kofeina.
Nootropy
Środki o działaniu nootropowym działają na organizm długofalowo. Zazwyczaj bierze się je codziennie, tak jak suplementy, tyle że po czasie wykazują znacznie bardziej widoczne działanie ułatwiające zapamiętywanie, kojarzenie. Często działają na układ APMA/NMDA w obszarach mózgu odpowiadających za pamięć (np. hipokamp).
Obejmuje: noopept, piracetam i jego odmiany (aniracetam itp.), sunifiram, coluracetam.
Stymulanty doraźne
Jest to grupa najsilniejszych środków stymulujących, zdecydowanie silniejszych od nootropów i suplementów, ale pośrednio zależnych od hormonów.
Obejmuje: inhibitory wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników (dopaminy, noradrenaliny, serotoniny, jak NDRI, DRI, NRI, SNDRI oraz SNRI), inhibitory monoaminooksydazy (MAO typu A oraz typu B), releasing agents (NDRA, SNDRA, DRA), amfetaminy oraz ich odmiany, modulatory oreksyn. Z wykluczeniem środków działających wyłącznie na układ serotoniny (np. SSRI, SSRE).Stymulanty doraźne pozwalają nawet na zarywanie nocy, znaczny wysiłek psychiczny i fizyczny, ale w przypadku braku suplementacji, snu i jedzenia, powodują znaczne spustoszenie w organizmie, psychozy oraz tolerancję na siebie. O tym wszystkim napiszę w osobnym poście (harm reduction).Poniżej krótka charakterystyka:Inhibitory wychwytu zwrotnego
Środki te działają poprzez blokadę transporterów w mózgu odpowiedzialnych za „wyciąganie” neuroprzekaźników z synaps do ponownego wykorzystania przez mózg później. Wyróżniamy trzy główne transportery: SERT (serotonin transporter), NET (nor-epinephrine transporter, transporter noradrenaliny), DAT (dopamine transporter). Zahamowanie dowolnego z transporterów powoduje zwiększenie stężenia danego neuroprzekaźnika w przestrzeni synaptycznej (np. blokując DAT zwiększamy poziom dopaminy w synapsach). Neuroprzekaźniki w synapsach są jednak dalej rozkładane przez enzymy MAO, COMT, VMAT oraz w ostateczności przez stres oksydacyjny wywołany przez inne enzymy (do czego użytkownicy stymulantów nie powinni dopuszczać ze względu na neurotoksyczność). Tyle, że blokując wychwyt zwrotny enzymy są zbyt wolne, by równie szybko pozbywać się neurotransmitterów z synaps.
Budowanie tolerancji: powolne lub brak (o tym w osobnym poście)– noradrenaliny (NRI) – typowe pobudzenie fizyczne, zniesienie zmęczenia, zwiększenie koncentracji, przyspieszenie myślenia, skrócenie czasu reakcji, zwiększenie spostrzegawczości.
Przykładowe substancje apteczne: reboksetyna (Edronax)
Przykładowe RC: brak
Przykładowe substancje uliczne: brak– noradrenaliny i dopaminy (NDRI) – jak wyżej + dodatkowo znaczne polepszenie procesów zapamiętywania, przypominana, kojarzenia, asocjacji, zwiększenie motywacji, pewności siebie, pomysłowości (celów), logicznego myślenia (myślenie dedukcyjne, zwiększona analiza), ogólne poczucie „mocy”.
Przykładowe substancje apteczne: metylofenidat (Concerta, Medikinet) – działa od razu, bupropion (Wellbutrin – działa dopiero po pewnym czasie ze względu na blokadę receptorów nACh).
Przykładowe RC: etylofenidat, 3,4-CTMP.
Przykładowe substancje uliczne: brak

noradrenaliny, dopaminy i serotoniny (SNDRI, TRI – tripe reuptake inhibitor) – jak wyżej + dodatkowe znacznie podniesienie samopoczucia, empatii, możliwa nawet silna euforia, zniesienie ewentualnego niepokoju, lęków. Możliwość łączenia środków z grupy SNRI/SSRI oraz NDRI w celu uzyskania podobnego efektu (np. metoksetamina + metylofenidat)
Przykładowe substancje apteczne: brak
Przykładowe RC: methylnaphnidate (niedostępne w PL), metoksetamina (w niskich dawkach w połączeniu z piracetamem)
Przykładowe substancje uliczne: kokaina (dodatkowo działa jako bloker kanałów sodowych oraz agonista sigma, co daje jeszcze większe poczucie mocy, wyłączenie zahamowań i ewentualnych psychoz)

serotoniny i noradrenaliny – typowe przeciwdepresanty pobudzające fizycznie
Przykładowe substancje apteczne: klomipramina
Przykładowe RC: brak
Przykładowe substancje uliczne: brak

Releasing agents
Grupa ta powoduje po prostu uwolnienie neuroprzekaźników do synaps, często gwałtownie i nieselektywnie (a więc najczęściej uwolnienie dopaminy, noradrenaliny i serotoniny następuje jednocześnie). Skutkiem tego jest chwilowe, znaczne zwiększenie zdolności poznawczych, poczucie „mocy”, „geniuszu”, euforia oraz chęć do działania (w przypadku dużych dawek często jest to chęć nieproduktywna lub „imprezowa”).
Grupa beta-ketonów zawarta w releasing agents jest specyficzną grupą, która mimo podobnego działania do innych silnych stymulantów (w efektach), działa bardzo szybko, gwałtownie, a także powoduje najsilniejsze chęci na dalsze zażywanie substancji (silniejsze niż kokaina i amfetaminy). Beta-ketony ze względu na swój mechanizm uzależnienia, zniesienie potrzeby łaknienia i snu, są obecnie najbardziej wyniszczającą grupą stymulantów obok/na równi z metamfetaminą.
Budowanie tolerancji: bardzo szybkie

Przykładowe substancje apteczne: efedryna, pseudoefedryna (uwalniają noradrenalinę, dopaminę, pośrednio adrenalinę w układzie obwodowym)
Przykładowe RC: wszelkie beta ketony (etkatynon, pentedron, bufedron, brefedron, pentylon, 3-MMC itp.), 6-APB
Przykładowe substancje uliczne: metkatynon, MDMA, mefedron (wszystkie działają na serotoninę, dopaminę i noradrenalinę)

Amfetaminy
Z jednej strony mechanizm działania amfetamin można porównać do releasing agents, z drugiej strony jest to tylko efekt końcowy, sama farmakokinetyka jest inna. Amfetaminy działają na transportery wychwytów zwrotnych DAT, NET i SERT w inny sposób niż inbhitory, mianowicie odwracają ich kierunek. Zatem transpoter DAT z przyłączoną cząstką amfetaminy będzie zamiast „wyciągać” neuroprzekaźniki do późniejszego wykorzystania z synaps, będzie je „wrzucać” do synaps. Mechanizm ten powoduje najsilniejszy wzrost stężenia neuroprzekaźników (nawet rzędu tysiąca procent). Jako, że amfetaminy są także często inhibitorami MAO lub brane razem z inhibitorami MAO (np. w przypadku fenetylaminy jest to konieczne), rozkład neuroprzekaźników występuje bardzo późno. Tym samym neurotoksyczność amfetamin bez odpowiedniej suplementacji i osłon (jak robi to większość użytkowników) jest bardzo wysoka poprzez stres oksydacyjny, brak jedzenia i snu.
Jednocześnie, amfetaminy to najsilniejsze psychostymulanty, które działają praktycznie zawsze, na każdego. Stosowane były także w czasie wojny, jak i przez kierowców długich tras, w celu zwiększenia czuwania, usunięcia zmęczenia.
Mechanizm działania ulicznych amfetamin (amfetamina, metamfetamina) jest nieco inny niż w przypadku fenyloetyloaminy (PEA), która to sama występuje naturalnie w mózgu w niskich stężeniach i blokuje możliwą toksyczność poprzez działanie na dodatkowe receptory (m.in. agonizm D2). Ważnym czynnikiem jest też krótsze działanie PEA w porównaniu do amfetamin, których czas działania ciężko oszacować (zależny jest od przyjętej dawki, częstości przyjmowania i sposobu przyjmowania). Krótsze działanie ma też wpływ na całość efektów – stymulanty działają inaczej w momencie uwolnienia neuroprzekaźników, a inaczej w momencie ustabilizowania ich w synapsach (dlatego w przypadku PEA działanie jest stabilne, a w przypadku amfetamin wpierw następuje słowotok, ewentualna euforia i silny „speed”, a potem zostaje sama koncentracja i pobudzenie).
Budowanie tolerancji: umiarkowane

Przykładowe substancje apteczne: fenyloetyloamina + selegilina
Przykładowe RC: 4-FA, MPA
Przykładowe substancje uliczne: amfetamina, metamfetamina

Inhibitory monoaminooksydazy
Grupa tego typu środków blokuje jeden z najważniejszych enzymów rozkładających neuroprzekaźniki – MAO. Enzym ten dzieli się na dwa typy – MAO-A oraz MAO-B. Pierwszy typ odpowiada za szereg monoamin, w tym serotoninę i w mniejszym stopniu dopaminę oraz noradrenalinę, drugi odpowiada głównie za katecholaminy (dopamina, noradrenalina) oraz za fenetylaminy (np. PEA).
Blokada enzymu jest na ogół bezpieczna, ale może powodować szereg interakcji w przypadku brania różnych środków, należy więc zachować szczególną ostrożność. W przypadku brania odwracalnych inhibitorów MAO nie trzeba stosować zaleceń dietetycznych (jest to mit dotyczący jedynie nieodwracalnych iMAO-A starej generacji) . Przykładowo stosując obecnie dostępne w Polsce preparaty moklobemid (iMAO-A odwracalny) oraz selegilinę (iMAO-B nieodwracalny) nie należy mieć obaw o dietę. Dopiero w przypadku stosowania selegiliny w wysokich dawkach (kiedy dziala jako nieodwracalny iMAO-A), należy unikać określonych grup pokarmów.
Blokada MAO powoduje zwiększenie stężenia neuroprzekaźników w synapsach.
Budowanie tolerancji: umiarkowanie szybkie (tworzą się nowe enzymy oraz obecnie działające przyspieszają swój metabolizm i tym samym rozkład neuroprzekaźników)

Przykładowe środki apteczne: moklobemid, selegilina
Przykładowe RC: brak
Przykładowe środki uliczne: brak

Hormony / sterydy
Grupa ta obejmuje dodatkowe zwiększenie zdolności poznawczych, a także wytrzymałości psychofizycznej poprzez stosowanie zewnętrznych anabolików w formie tabletek lub zastrzyków (np. testosteronu lub jego odmian). Zewnętrzne hormony często używane są przez kulturystów.
Jest to kategoria niezalecana przy zastosowaniu tylko do dopingu mózgu (podobne efekty daje naturalne podnoszenie hormonów), jednak osoby już budujące swoje ciało na podstawie zewnętrznych hormonów mają bardzo dobre predyspozycje do dalszego dopingu mózgu.

Naturalne podnoszenie hormonów i stężenia neuroprzekaźników
Okazuje się, że bardzo skutecznym sposobem, dającym zbliżone efekty do stymulantów doraźnych w niskich dawkach, jest naturalne podnoszenie hormonów, np. testosteronu. Badania wykazały, że testosteron pośrednio działa jak stymulant, zwiększając koncentrację, zapamiętywanie, kojarzenie, zdecydowanie, pewność siebie, a także jest odpowiedzialny za statystycznie wyższy poziom IQ mężczyzn niż kobiet.
Jest to temat na osobny post, jednak w skrócie, aby utrzymać wysoki poziom neuroprzekaźników i hormonów należy:
– Stosować dietę bogatą w białka (zawierają prekursory dopaminy i noradrenaliny takie jak l-tyrozyna) oraz węglowodany (zawierają prekursory serotoniny – l-tryptofan),
– Ćwiczyć fizycznie duże partie mięśni (zwiększa to produkcję testosteronu),
– Unikać stresów i konfrontacji, których nie można wygrać (obniża to poziom kortyzolu, podnosi testosteronu),
– Zwyciężać psychicznie konfrontacje, wyznaczać sobie cele i przypisywać ich osiąganie tylko osobie (podnosi to poziom testosteronu),
– Suplementować prekursory neuroprzekaźników (l-tyrozyna, l-tryptofan) oraz prekursory/środki zwiększające poziom testosteronu (kozieradka, kreatyna),
– Unikać masturbacji na ile to możliwe (oczywiście czasem trzeba, aby poziom agresji nie był za wysoki i nie dochodziło także do polucji),
– Kojarzyć seks ze zwycięstwem nad innymi osobnikami (wtedy seks jest wskazany),
– Próbować być liderem w możliwie jak największej liczbie sytuacji.

źródło – hyperreal

Substancje nootropowe – Podstawy

Co to są leki ‚nootropowe’?
Leki nootropowe to substancje naturalne lub syntetyczne które poprawiają funkcje poznawcze z minimalnymi skutkami ubocznymi.

 

Jak działają leki nootropowe?
Leki nootropowe działają na wielu zasadach: jedne podwyższają poziomy neurotrofin (substancji odpowiedzialnych m.in za neurogenezę, oraz przyswajanie informacji), inne regulując prace tkanek. Działanie nootropów zależy od konkretnej substancji.

 

Czy leki ‚nootropowe’ uzależniają?
Nie. Ale zapewne kiedy poznasz ich moc/pełne efekty będziesz chciał stosować je dalej. Nie ma żadnych objawów zaprzestania kuracji.

 

Czy leki nootropowe są bezpieczne?
Zależy. Definicja leku nootropowego to m.in. zerowa lub minimalna szkodliwość fizyczna. Niektóre substancje nootropowe mogą powodować efekty uboczne u indywidualnych użytkowników. Każdy organizm jest inny, oraz reaguje inaczej na zażyte substancje. Niektóre nowe substancje w ogóle nie były testowane klinicznie, co nie znaczy ze są niebezpieczne, ale także nie znaczy ze są bezpieczne. Warto pamiętać o interakcjach miedzy lekami. Nie należy zapominać ze manipulacja neuroprzekaźnikami (m.in. dopamina, serotonina etc) może być niebezpieczna na dłuższą metę ponieważ może prowadzić do np. zespołu serotoninowego lub zespołu pozapiramidowego. Manipulacja neuroprzekaźnikami może powodować także ‚downregulacje’ (zmniejszenie ilości receptorów lub ich wrażliwości) receptorów oraz zespoły abstynencyjne.

 

Jak zacząć przygodę z lekami nootropowymi i tzw. dopingiem mózgu?
Zacząć od podstaw. Należy zapewnić sobie wystarczającą ilość snu (minimum 8h dziennie), zadbać o dietę, uprawiać sport, utrzymywać kontakty społeczne, ciągle przyswajać nową wiedzę.

 

źródło – hyperreal